Görsel

Bütün Reformistlerin Ortak Problemi…. @EbubekirSifil

İdrak ve Tasdik - Ebubekir Sifil

Sırf “bazı çevreler”e şirin görünmek uğruna yazarın yaşadığı bu aşağılık kompleksi bütün reformistlerin ortak problemidir. @ İdrak ve Tasdik – Ebubekir Sifil

Reklamlar

#RıhleKitap Serdar Demirel Hocanın günümüz meselelerini yorumladığı eser!

Yerelden Küresele Ahlaki Duruşumuz
Yazar:  Serdar Demirel

Yerele ve küresele taalluk eden birçok konuda farklı zaman dilimlerinde özetle de olsa görüşlerimi yazdım ve onları elinizde bulunan kitapta biraraya toplamış bulunuyorum.

Kitabın ismini “Yerelden Küresele Ahlâkî Duruşumuz” koydum. Bendeniz ahlâkî duruşumuz derken bunu İslâmî duruşumuz anlamında kullanıyorum. Zira İslâm’ın bütün öğretilerine aşkın ahlâkî değerlerin mündemiç olduğuna kuşku yoktur.  

Malûm, ülke ve dünya gündemi çok hızlı değişiyor. Bu değişimlerin coğrafyamız ve insanımız hesabına ne ifade ettiği, bîgane kalabileceğimiz bir durum değildir elbette. Modern hayatta birbiriyle bağlantısız gözüken ama bağlantılı birçok meseleyi sâbiteler perspektifinden yorumlamaya çalıştım hep. Bu meyanda diyebilirim ki; birbirinden farklı gibi gözüken yazılar, aslında birbirini tamamlayan bir bütünlüğe sahip.

Bir diğer ifadeyle, yazılanlar, farklı meseleler üzerinden aynı kalemin bir düşünsel bütünlük içinde varoluşun anlamına dair bakışının ürününü yansıtmaktadır.

Esere buradan ulaşabilirsiniz: bit.ly/SerdarDemirel